Szkolenia z cyfryzacji

Szybko postępująca cyfryzacja 📱 jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, że kadry kierownicze powinny rozwijać kompetencje digitalowe, by móc skutecznie zarządzać organizacjami oraz zespołami.

🟠#PARP oferuje wsparcie w tym zakresie i zaprasza na kursy z cyfryzacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, współfinansowane z #POWER#FunduszeUE.
🟠 Przedsiębiorcy będą mogli m.in. zdiagnozować indywidualne potrzeby firm w zakresie transformacji cyfrowej, określić luki kompetencyjne i skorzystać z dopasowanych do nich usług doradczych i szkoleń 👩‍🏫
🟠 Dofinansowaniem objęte będą te szkolenia czy usługi doradcze, które mieszczą się w opisie kompetencji menadżerskich z zakresie cyfryzacji np.:

◾ opracowanie nowego modelu biznesowego,
◾ zarządzanie zmianą czy zintegrowanymi danymi,
◾ bezpieczeństwo cyfrowe,
◾ marketing w gospodarce cyfrowej.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie: https://www.parp.gov.pl/…/79769:cyfryzacja-firmy-to-juz…

Scroll to Top