O nas

Od 2003 r. przedsiębiorcy w Bełchatowie zrzeszeni byli w Stowarzyszeniu Powiatowe Centrum Przedsiębiorczości (PCP), do którego należało ponad 60-ciu członków. Zakres działania Stowarzyszenia PCP potwierdził potrzebę organizowania się przedsiębiorców, jak również doskonalenia form organizacji.

Z dniem 31.01.2008 r. powołana została Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, która aktualnie zrzesza ponad 50 przedsiębiorstw, głównie z terenu powiatu bełchatowskiego, a swoją działalność prowadzi na terenie
całego województwa łódzkiego.

RIG działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych.

Utworzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w naszym środowisku jest niezwykle istotne z punktu ochrony interesów przedsiębiorstw wobec jednostek samorządowych, rządowych i instytucji, z którymi przedsiębiorstwa mają kontakty. Izba gospodarcza daje możliwości lepszych kontaktów gospodarczych, rozwijania pomocy dla przedsiębiorstw z zakresu szkoleń, porad prawnych oraz pozyskania środków finansowych.

Izba systematycznie organizuje spotkania z przedstawicielami organizacji samorządowych, rządowych, Urzędu Pracy i banków.

Główne cele Regionalnej Izby Gospodarczej

 1. Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
 2. Udzielanie swoim członkom pomocy i doradztwa w sprawach ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych zwiazanych z ich uczestnictwem w działalności gospodarczej.
 3. Rozwijanie przedsiębiorczości.
 4. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych z programów unijnych.
 5. Współdziałanie z organami samorzadowymi w zakresie planów gospodarczych
  i inwestycyjnych regionu.
 6. Szkolenie i doradztwo prawne dla przedsiębiorstw.
 7. Pozyskiwanie pracowników w zawodach deficytowych dla przedsiębiorstw.
 8. Nawiazywanie kontaktów gospodarczych z firmami zagranicznymi.
 9. Współpraca z organami oświatowymi w zakresie kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorstw.

Udział w Regionalnej Izbie Gospodarczej zapewnia jej członkom:

1) dostęp do wszelkich informacji dotyczących finansowania działalności oraz możliwości zdobywania środków,
2) możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń, informacji,
3 ) możliwość wypracowania opinii o kierunkach regionalnej polityki gospodarczej,
4) możliwość szkoleń oraz porad, co winno skutkować ograniczeniem problemów w kierowaniu firmą,
5) możliwość spotkań z interesującymi osobami oraz z takimi, z którymi kontakt jest utrudniony ograniczeniami czasowymi tych osób.

Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie

ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
tel. (44) 733 66 00
fax. (44) 733 66 01
e-mail: biuro@rigbelchatow.bai.pl
www.rigbelchatow.bai.pl
NIP: 769 214 71 01

Scroll to Top