Sprawiedliwa transformacja

Obszar objęty procesem Sprawiedliwej Transformacji w województwie łódzkim to 35 gmin, zajmujących powierzchnię 20,1% obszaru województwa i zamieszkiwanych przez blisko 417 tys. osób

Najważniejsze akty prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1056

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego

http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Terytorialny-Plan-Sprawiedliwej-Transformacji-Wojewodztwa-Lodzkiego-projekt.pdf

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5877-harmonogram-naborow-wnioskow-dla-programu-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-na-2023-rok

Strategia rozwoju Województwa Łódzkiego

http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf

http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-Rozwoju-Wojewodztwa-Lodzkiego-2030-wersja-w-jezyku-angielskim.pdf

23 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą numer 161/23 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na okres od 23 lutego 2023 r. do 23 lutego 2024 r.

W ramach tego harmonogramu znajduje się Priorytet 9 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w Transformacji.

Harmonogram naboru wniosków dostępny jest na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5877-harmonogram-naborow-wnioskow-dla-programu-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-na-2023-rok

Scroll to Top