Zaproszenie na spotkanie

🗓 28 kwietnia br. odbędzie kolejne spotkanie, prezentujące wnioski z badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. Tym razem skupimy się na branży odzysku materiałowego surowców.

Na sektor składa się złożona grupa podmiotów, które odpowiadają za przetwarzanie wielu różnych rodzajów odpadów. Należą do niej 🏬🏬 sortownie, kompostownie, biogazownie, spalarnie, a także zakłady recyklingu (huty szkła i metali żelaznych, papiernie, instalacje przetwarzające tworzywa sztuczne).

Poruszone zostaną m.in. tematy:
✅ wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników w branży,
✅ współpracy edukacji i biznesu,
✅ wyzwań związanych z wdrażaniem zasad #GOZ, Europejskim Zielonym Ładem,
✅ najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju branży.

Więcej informacji o raporcie i zapisy na spotkanie znajdziecie na stronie: https://www.parp.gov.pl/…/79952:branza-odzysku…

🟧 Badanie #BBKL, finansowane jest z #POWER#FunduszeUE.

Scroll to Top