WALNE ZGROMADZENIE REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w Bełchatowie – 22.06.2022r.

WALNE ZGROMADZENIE REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w Bełchatowie – 22.06.2022r.

Członkowie RIG-u spotkali się w Rezydencji DWÓR POLSKI

Przyjęto wymagane statutem uchwały dotyczące działalności IZBY w 2021r.

Gościliśmy Prezydent Miasta P. Mariolę Czechowską, V-ce Prezydentów- D.Matyśkiewicza i Łukasza Politańskiego, Sekretarza Miasta Artura Kurzeję oraz przedstawcieli Nowogrodu Wołyńskiego (UKRAINA).

W trakcie dyskusji szczególny akcent położono na możliwości współpracy przy odbudowie NOWOGRODU w trakcie trwającej wojny, oraz po jej zakończeniu

Scroll to Top