Rewolucja wodorowa – jak skorzystać?

Uprzejmie informujemy, że webinarium „Rewolucja wodorowa – jak skorzystać?”, które odbyło się 18 października 2022 r. jest już dostępne na kanale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

W programie webinarium:

1. Wstęp. 00:00
2. Rola wodoru w procesie neutralności klimatycznej. 03:49
3. Pojęć i znaczenie tzw. łańcucha wartości gospodarki wodorowej. 20:35
4. Możliwości rozwoju różnych metod produkcji wodoru, z uwzględnieniem sektora MŚP. 48:57
5. Możliwości rozwoju magazynowania wodoru, z uwzględnieniem sektora MŚP. 01:08:24
6. Możliwości metod przesyłu i dystrybucji wodoru, z uwzględnieniem sektora MŚP. 01:16:19
7. Możliwości zastosowanie wodoru, z uwzględnieniem sektora MŚP. 01:20:26
8. Pytania i odpowiedzi. 01:26:48

Webinarium poprowadził dr hab. Grzegorz Tchorek. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania UW, autor i współautor analiz i studiów wykonalności w zakresie transformacji energetycznej, nowych technologii w obszarze energetyki, elektromobilności, wodoru.

Scroll to Top