Nabór wniosków ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP”, Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.

Terminy naborów wniosków w 2023 roku:

❗️ staże – od 1 czerwca 2023 roku do wyczerpania limitu środków,

❗️ bony na zasiedlenie – od 1 czerwca 2023 roku do wyczerpania limitu środków,

❗️ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – od 01.06.2023 r. do 15.06.2023 r. i w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd – do wyczerpania limitu środków,

❗️ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – od 01.06.2023 r. do 15.06.2023 r. i w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd – do wyczerpania limitu środków.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

👌 osoby młode (w wieku 18-29 lat),
👌 osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
👌 osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
👌 osoby z niepełnosprawnościami,
👌 kobiety,
👌 osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Wysokości max kwot o jakie mogą wnioskować pracodawcy i osoby bezrobotne znajdują się w linku: https://belchatow.praca.gov.pl/ryn…/stawki-kwoty-wskazniki

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027″, w przypadku wsparcia osób w wieku 15–29 lat udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Kontakt do pracowników, odpowiedzialnych za aktywną formę wsparcia:

📞 staże, tel. 44 631-40-57, pokój nr 25
📞 bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-48, pokój nr 22
📞 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, tel. 44 631-40-70, pokój nr 22
📞 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, pokój nr 22.

Druki do pobrania i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: https://belchatow.praca.gov.pl/

Scroll to Top