Ważne informacje dla przybywających do Polski z Ukrainy

Ważne informacje dla przybywających do Polski z Ukrainy

Ważny komunikat z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w nim przydatne informacje dla osób z Ukrainy, które uciekają przed wojną. Komunikat publikujemy zarówno w języku polskim jak i ukraińskim.

W związku z napływem do Polski, w tym do województwa łódzkiego, obywateli Ukrainy łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że:

osoby przekraczające granicę powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych w woj. podkarpackim lub lubelskim – tam otrzymają wszelką pomoc, również w zakresie organizacji zakwaterowania,

zdarzają się osoby przekraczające granicę, które niestety pomijają punkty recepcyjne, dlatego Wojewoda Łódzki uruchomił punkty informacyjne w Łodzi na Dworcu Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, do których Ukraińcy mogą kierować się z prośbą o pomoc,

osoby chcące otrzymać ochronę międzynarodową powinny kontaktować się bezpośrednio z Placówką Straży Granicznej w Łodzi (ul. Maczka 35, tel. 42 689 38 40),

osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały powinny kontaktować bezpośrednio się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi (ul. Piotrkowska 103, tel. 42 664 17 97).

у зв’язку з напливом громадян України до Польщі, у тому числі до Лодзінського воєводства, повідомляю, що:

особи, які перетинають кордон, повинні з’явитися в пункти прийому в провінції Підкарпатське чи Люблінське – там отримають всю допомогу, також у сфері розміщення,

люди, які перетинають кордон, на жаль, не приймають пункти прийому, тому Лодзінський воєвода запустив інформаційні пункти в Лодзі на вокзалах Лодзь Фабрична та Лодзь Каліска, куди українці можуть звертатися з проханням про допомогу,

особи, які бажають отримати міжнародний захист, повинні звертатися безпосередньо до прикордонної застави в Лодзі (вул. Maczka 35, тел. 42 689 38 40),

особи, які бажають отримати дозвіл на тимчасове або постійне проживання, повинні звертатися безпосередньо до Департаменту у справах громадян та іноземців ŁUW у м. Лодзь (вул. Piotrkowska 103, тел. 42 664 17 97),

Scroll to Top