WALNE ZGROMADZENIE REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w Bełchatowie.

11 czerwca 2024r. w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie odbyło się WZ członków RIG-u.Zgromadzeni podjęli wymagane uchwały i udzielili absolutorium władzom naszego Stowarzyszenia. Dzięki współpracy z Łódzką Radą@ Platforma Przemysłu Przyszłości mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień:

P.Prof.dr hab.Sławomira WIAKA- „Transformacja 5G/6G w kontekście Przemysłu 4.0/5.0 – szanse i zagrożenia”

P.Pawła Juskowiaka, V-ce Prezesa Intytutu Prawa Gospodarczego- „Bezpieczeństwo transakcji oraz ocena ryzyka gospodarczego z wykorzystaniem narzędzi przyszłości”

Prelegentom DZIĘKUJEMY.

Rada Izby podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej „Bełchatowskie Skrzydła” 2024 dla:

-dr nauk medycznych Sławomira Wolniaka (Klinika Wolmed)za wspieranie akcji społeczno-charytatywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży

-Jarosława Sęka(Aquarius Klub Hokeja Podwodnego) za propagowanie hokeja podwodnego i organizację w Bełchatowie Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie.

W trakcie spotkania głos zabrali przedstawiciele samorządu:

STAROSTA BEŁCHATOWSKI – P.Jacek ZATORSKI,

PREZYDENT BEŁCHATOWA -P. Patryk MARJAN.

Swoją obecnością zaszczycili nas kol.Jacek Fidala -SEP w Elektrowni Bełchatów oraz Sławomir Najgiebauer – ŁOIIB

Scroll to Top