Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz system gwarancji BGK – wsparcie w kredytowaniu firm”

Region Łódzki Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Kutnie zapraszają na bezpłatny webinar:„Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz system gwarancji BGK – wsparcie w kredytowaniu firm”

9 marca 2022 r. (środa), godzina 10:00

Agenda

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników
Beata Janusz–Kozłowska – Dyrektor Regionu Łódzkiego BGK
Mariola Grodnicka – Prezes Zarządu ARR Kutno SA

10.15 – 10.45 Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw
Grzegorz Kowalski – Ekspert ds. projektów unijnych – BGK

10.45 – 11.45 System gwarancji BGK ze szczególnym uwzględnieniem:
Gwarancji de minimis/Gwarancji Biznesmax z dotacją/Gwarancji płynnościowej/
Gwarancji spłaty limitu faktoringowego/Gwarancji spłaty leasingu
Michał Rusinek – Ekspert ds. sprzedaży gwarancji i poręczeń – BGK

11.45 – 12.00 Sesja pytań/Zakończenie
Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: malgorzata.pluta@bgk.pl

lub zadzwoń pod numer telefonu 519 018 362 do 8 marca 2022 r.

Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams zostanie wysłany na adresy mailowe w dniu webinaru

Scroll to Top