Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców o możliwości skorzystania ze środków Funduszu Pracy w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy!

Pracodawco, czy wiesz, że….

Od 24 lutego br., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do rynku pracy i ich zatrudnienie odbywa się na takich samych zasadach co zatrudnianie obywateli Polski?

Dotyczy to również dostępu do usług i instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Fundusz Pracy. Jeśli zatem zamierzasz stworzyć miejsca pracy dla obywateli Ukrainy możesz wystąpić do urzędu o organizację stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych pow. 50 roku życia, czy finansowanie kosztów szkolenia.

Przypominamy ponadto, że aktualnie Obywatele Ukrainy mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

Po stronie Państwa leży jedynie obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Zapraszamy do współpracy!

Scroll to Top