Zmiany w Polskim Ładzie od 01 lipca 2022 r.

Wspólnie z Madejczyk Kancelaria Prawna zorganizowaliśmy w dn. 4.07.2022 szkolenie z Prawa Podatkowego.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami tzw. Polskiego Ładu w zakresie prawa podatkowego (ustawy o podatkach dochodowych – CIT, PIT, ustawa o podatku od towarów i usług – VAT, ustawy o zryczałtowanych podatkach dochodowych) z uwzględnieniem nowelizacji 1 lipca 2022 r. – przedstawione z punktu widzenia przedsiębiorcy i spółek.

Plan szkolenia:

1. Zmiany dla przedsiębiorców – PIT
a. Zmiana pierwszego progu podatkowego, likwidacja ulgi dla klasy średniej
b. Wprowadzenie możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z działalnością gospodarczą
c. Jednorazowa możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku i na koniec 2022 r.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – ryczałt
a. Wprowadzenie możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych
b. Nowe, zmodyfikowane stawki ryczałtu

3. Zmiany dla spółek – CIT
a. Członkowie zarządu i prokurenci a ZUS
b. Wprowadzenie oskładkowania komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych
c. Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe – ukryta dywidenda
d. Minimalny podatek CIT
e. CIT estoński 2.0

4. Przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT

5. Dobrowolne opodatkowanie niektórych usług finansowych podatkiem VAT

6. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – odroczenie przepisów do 2023 r.

7. Nowe ulgi podatkowe:
a. Ulga na robotyzację
b. Ulga na prototyp
c. Ulga dla podatników wspierających działalność sportowa, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
d. Ulga na ochronę i konserwację zabytków

8. B2B – nowe limity bezgotówkowych transakcji

9. Konsumenci a limit płatności gotówkowych

SZOLENIE przeprowadził Mikołaj Duda – doradca podatkowy, autor lub współautor publikacji m. in. w Monitorze Podatkowym oraz publikacji wydawnictwa C.H. Beck („Ordynacja podatkowa – komentarz”, „Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych”, „Egzamin na doradcę podatkowego – pytania otwarte”), publikacji dziennika Rzeczpospolita (m. in. „Kontrola fiskusa w firmie”), trener na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Scroll to Top