Konkurs REACT-EU

❗❗❗Już jest! 📢 Wyczekiwany przez Przedsiębiorców województwa łódzkiego konkurs REACT-EU został opublikowany. Dokumentacja konkursowa, która przeszła długą drogę analiz i została dopracowana przez specjalistów, jest gotowa by trafić w ręce przyszłych Wnioskodawców.

Na pierwsze pytania odpowiadamy w dużym skrócie, jednocześnie zapraszając do zapoznania się z regulaminem konkursu, dostępnym ➡️https://bit.ly/3cKiQdn

➡️ Dla kogo jest REACT-EU?

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

🟢 co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;

🟢 odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;

🟢 nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

➡️ Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

➡️ Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

➡️ Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 września 2022 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 28 września 2022 r. do godziny 16.00.

📌 Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, a kolejność złożenia nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.
📌 W wypełnianiu wniosków pomocna będzie Instrukcja, która szczegółowo opisuje sposób wypełnienia poszczególnych pól formularza aplikacyjnego.
📌 Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi w dokumentacji lub instrukcji do wniosku na nurtujące Was pytanie, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

➡️ 42 230 15 55
➡️ 42 230 15 56
➡️ 42 230 15 97

Zapraszamy również na spotkania informacyjne nt. konkursu w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Rejestracja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://bit.ly/3PEAbDi

Scroll to Top