Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie

Misja Spółki:

Podstawowym zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z. o.o. w Bełchatowie, jest zapewnienie Klientom ciągłości  dostaw wysokiej jakości wody oraz skutecznego odbioru i przetwarzania ścieków.

Spółka przyczynia się do budowania lepszej przyszłości Aglomeracji Bełchatów poprzez wspieranie lokalnej społeczności, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów, jak również ciągłe doskonalenie i rozwój nowych technologii.

Historia Spółki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. jako jednoosobowa spółka Miasta Bełchatowa został powołany Uchwałą Nr 50/V/91 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 1991 roku. Akt Założycielski Spółki podpisano notarialnie 11 czerwca 1991r., następnie 26 czerwca tegoż roku Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. wpisał Spółkę do Rejestru handlowego (RHB nr 487).

Początkowo siedziba Spółki mieściła się przy ul. Pabianickiej 72, a od 1 października 2000 roku na ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.

W latach 2008-2021 Spółka realizowała dwuetapowy projekt pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu to 186 112 654,48 zł brutto a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 85 760 328,28 zł netto.

Efekt realizacji Projektu to:

  • wybudowanie i zmodernizowanie 18,73 km sieci wodociągowej;
  • wybudowanie i zmodernizowanie 60,93 km sieci kanalizacji sanitarnej;
  • wybudowanie 31,3 km sieci kanalizacji deszczowej;
  • przebudowa Ujęcia Wody Myszaki;
  • budowa instalacji suszenia osadów;
  • modernizacja węzła przyjmowania ścieków, stacji energetycznej oraz części mechanicznej oczyszczalni;
  • budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych;
  • 7 132 osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
  • 2 403 osoby korzystające z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej.

WOD.-KAN.” eksploatuje:

– Ujęcie Wody „Myszaki” oraz ponad 160 km sieci wodociągowych i ponad 100 km przyłączy wodociągowych;

– Oczyszczalnię Ścieków oraz ponad 160 km sieci kanalizacji sanitarnej i około 60 km przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Poza podstawową działalnością Spółka oferuje liczne usługi zarówno osobom indywidualnym jak i przedsiębiorcom, m.in. laboratoryjne.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (tel. 44 634 90 00), zaś szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług można znaleźć na stronie internetowej: www.wodkan-belchatow.pl w zakładce CENNIKI I WNIOSKI.Świadomi…

To słowo, które określa nas jako firmę.
Patrzymy w przyszłość świadomi solidnych fundamentów
i doświadczeń gromadzonych na przestrzeni 30 lat.
Świadomi, że jakość naszych usług zawdzięczamy wiedzy,
profesjonalizmowi w działaniu i miłości osób,
które tworzą naszą Spółkę.
Świadomi, że każde działanie ma wpływ na otaczający nas świat,
że to ten czas, aby aktywnie zaangażować się w ochronę środowiska.
Świadomi, że optymalizując świadczone usługi,
unikając marnotrawienia procesów oraz energii,
dbamy o mieszkańców naszego Miasta, Ojczyznę, Planetę i przyszłe pokolenia.
Dzień po dniu …
Scroll to Top