Spotkanie inaugurujące działanie Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego

Za nami pierwsze spotkanie Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego powołanej w ramach projektu: „Bełchatów 5.0. Aktywizacja potencjału społecznego na rzecz transformacji regionu” prowadzonego przez Fundację Kultura Kresu.

Projekt zakłada wzmocnienie procesu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami interesariuszy na rzecz budowania wspólnej wizji Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego między innymi poprzez: pokazanie na przykładzie prowadzenia procesu planistycznego w niemieckiej kopalni odkrywkowej Hambach, a także udanych inicjatyw przekształceniowych i rewitalizacyjnych
województwa łódzkiego (Uniejów, EC1 w Łodzi) oraz mazowieckiego (Żyrardów), jak takie proces transformacji powinien przebiegać i jakie etapy są konieczne, zwłaszcza w początkowych okresach planowania, aby zapewnić ich skuteczność; poprzez proces kreatywnej pracy nad potencjalnymi scenariuszami rozwoju w wybranych kluczowych obszarach, atrakcyjnych z punktu potrzeb i
świadomości społeczności lokalnych; wzmocnienia grup eksperckich oraz uruchomienia lokalnych mediów będących naturalnym ekosystemem informacji ale także monitoringu prowadzonych przedsięwzięć

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do naszego województwa trafi 369,5 mln euro.

Powołana Społeczna Rada będzie kluczowym partnerem w realizacji wszystkich istotnych działań przewidzianych w projekcie, a w szczególności w projektowaniu i konsultowaniu wizji rozwojowych Obszaru Nowej Energii (obszaru transformacji).

Spotkanie inaugurujące działanie Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego
Scroll to Top