WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE RIGU

W dniu dzisiejszym (14.06.2023) „DWÓR SŁUPIA „ przyjął członków naszej IZBY.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

BNP PARIBAS, którzy omówili propozycje banku dla przedsiębiorców, oraz banku BGK z ofertą kredytu ekologicznego.

Rada RIG-u przyznała tytuł „HONOROWEGO CZŁONKA” RIG-u kol. ANDRZEJOWI RATAJSKIEMU.

Uczestnicy zgromadzenia zatwierdzili:
Sprawozdanie Rady Regionalnej Izby Gospodarczej za rok 2022,
Sprawozdanie finansowe za rok 2022,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022,

Udzielono absolutorium Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej, oraz Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej.

Podjęto następujące uchwały:
w sprawie pokrycia straty za rok 2022r.
w sprawie zmian w statucie Regionalnej Izby Gospodarczej.

W wyniku wyborów członkami RADY RIG-u na trzyletnią kadencję zostali:

1. SŁAWOMIR WOLNIAK
2. ANETA BUKOWSKA
3. DARIUSZ DZIEJA
4. DARIUSZ WATA
5. JADWIGA TUMIDAJEWICZ
6. RAFAŁ FILIPCZAK
7. MIROSŁAW OLSZEWSKI

Członkami KOMISJI REWIZYJNEJ RIG-u zostali:

1. RENKIEWICZ KAMILA
2. MOTYLSKA HALINA
3. OGŁOZA STANISŁAW

W naszym spotkaniu udział wziął p. MAREK JASIŃSKI – członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego.

Zgromadzenie zakończyło się przy grillu wymianą kontaktów i doświadczeń.

Scroll to Top