Wsparcie zatrudnienia kobiet

Podczas ostatniego Panelu ekspertów który odbył się 16 czerwca w Hotelu Wodnik k/Bełchatowa, zebrani eksperci wzięli udział w warsztatach podzielonych na trzy podgrupy.

Jedną z nich były Instytucje wsparcia biznesu gdzie ich przedstawiciele mieli za zadanie pochylenie nad następującymi zagadnieniami:

Wsparcie zatrudnienia kobiet – działania na rzecz pracownic i samozatrudnionych

1. Jak promować działania z obszaru WLB/CFR na poziomie przedsiębiorstw?
2. Jak wzmacniać (mikro)przedsiębiorczość kobiet?
3. Czy potrzebne są nowe, lokalne instytucje wspierające przedsiębiorczość? Jeśli tak, jaką formę powinny mieć? (np. inkubatory przedsiębiorczości)

Zachęcamy do zapoznania się z pierwotną wersją Modelu wsparcia kobiet na rynku pracy w regionie Bełchatowa jak również do komentowania i do sugestii z tym związanych:

https://takdlabelchatowa.pl/…/uploads/2023/06/Model_1.pdf

Scroll to Top