Beton nie ma przed nami tajemnic – ATEST-BET

Zajmujemy się kontrolą jakości betonu, badaniami betonu wg PN-EN 206-1.

Jako laboratorium betonu oferujemy obsługę w zakresie technologii betonów: oceniamy i weryfikujemy receptury mieszanek betonowych i optymalizujemy z punktu widzenia potrzeb realizacji budowy w różnych warunkach pogodowych i porach roku.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoką jakość wykonywanych prac, sprawna organizację i terminową realizację wykonywanych zadań.

Zajmujemy się również badaniami zgodności betonu dla Zakładów Prefabrykacji.

 • Kompleksowe badania betonu oraz doradztwo techniczne podczas betonowania PN-EN 206, PN-EN 13670
 • Pobranie próbek mieszanki betonowej PN-EN 12350-1
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka PN-EN 12350-2
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej PN-EN 12350-7
 • Oznaczenie temperatury mieszanki betonowej
 • Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych PN-EN 12390-2
 • Oznaczenie gęstości stwardniałego betonu PN-EN 12390-7
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonu PN-EN 12390-5
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu PN-EN 12390-6
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8
 • Oznaczenie odporności na działanie mrozu (mrozoodporność) PN-88/B-06250
 • Oznaczanie nasiąkliwości betonu PN-88/B-06250
 • Oznaczanie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelność) PN-88/B-06250
 • Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych PN-EN 12504-1
 • Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych PN-EN 13791
 • Ocena przydatności uziarnienia kruszyw do betonu PN-EN 1260
 • Oznaczenie uziarnienia kruszyw PN-EN 933-1

Inne badania:

 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96012
 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu PN-S-96013
 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych i bloczków PN-EN 772-1
 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie cementu PN-EN 196-1
 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkładów podłogowych PN-EN 13813
 • Ocena przydatności uziarnienia kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie PN-EN 13242
 • Badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką i w aparacie Proctora PN-B-04452,PN-EN 1997-2
Scroll to Top