5 lat w procesie transformacji. Stary niedźwiedź mocno śpi

Sesję Panelową zorganizowała Społeczna Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego, działająca w ramach projektu Bełchatów 5.0, koordynowanego przez Fundację Kultura Kresu , we współpracy z Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie i Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Przez 2,5 godziny kilkudziesięciu uczestników Sesji debatowało między innymi nad wykorzystaniem 370 mln EURO, około 1,5 miliarda złotych, przyznanego ponad rok temu przez Komisję Europejską w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego. Dotychczas przeprowadzono w ramach tego Funduszu 8 naborów wniosków o dofinansowanie, których łączny budżet wynosił 394 mln zł. Wpłynęło 320 wniosków na 1,4 mld zł. Chociaż zostało dotychczas podpisanych tylko 5 umów na kwotę 10 mln zł, to – jak zapewniła dr Małgorzata Misiak, Wicedyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – wykorzystanie tego Funduszu nie jest zagrożone. W tym roku w planach jest przeprowadzenie kolejnych 8 naborów z zaplanowanym budżetem 320 mln. złotych.

Uczestnicy dyskutowali o kierunkach rozwojowych regionu najlepiej odpowiadających na wyzwania zmieniającego się świata, stwarzającego nowe szanse, ale i nowe zagrożenia. Z jednej strony formułowano propozycje wykorzystania obecnej infrastruktury przemysłowej dla potrzeb np. przemysłu zbrojeniowego, kosmicznego czy turystycznego, z drugiej propozycje inwestycji w nowe technologie wytwarzania, magazynowania energii czy w branżę informatyczną, pracującą m.in. nad sztuczną inteligencją.

Dużą część dyskusji zajęła problematyka kondycji społecznej regionu, tworzenia we współpracy z pracodawcami regionu i łódzkimi uczelniami nowych zawodów, atrakcyjnych dla młodych mieszkańców, przekwalifikowywania pracowników, mądrego przeprowadzania pracowników i mieszkańców regionu przez cały złożony proces transformacji, ze stanu kryzysu do akceptacji i integracji.

Scroll to Top