Główne cele Regionalnej Izby Gospodarczej

1. Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.

2. Udzielanie swoim członkom pomocy i doradztwa w sprawach  ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych zwiazanych z ich uczestnictwem w działalności gospodarczej.

3. Rozwijanie przedsiębiorczości.

4. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych z programów unijnych.

5. Współdziałanie z organami samorzadowymi w zakresie planów gospodarczych i inwestycyjnych regionu.

6. Szkolenie i doradztwo prawne dla przedsiębiorstw.

7. Pozyskiwanie pracowników w zawodach deficytowych dla przedsiębiorstw.

8. Nawiazywanie kontaktów gospodarczych z firmami zagranicznymi.

9. Współpraca z organami oświatowymi w zakresie kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorstw.

Scroll to Top