Transformacja a rozwój gospodarczy regionu

Społeczeństwo w transformacji 👉bezpieczna transformacja regionu🙏👇

Wyzwania 💡

✅ Przekwalifikowanie pracowników i podniesienie kompetencji zawodowych.
✅ Rozwój kapitału ludzkiego oraz ograniczenie depopulacji.
✅ Rozwój kapitału społecznego i zarządzanie procesem transformacji.
✅ Poprawa jakości i dostępu do usług społecznych.
✅ Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wyzwania zostały określone, czas na transformację wewnętrzną mieszkańców i realizację działań, a wówczas pojawią się konkretne rezultaty 🌱

🤝Patron projektu 👉PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Źródło danych TPST WŁ 👉https://tiny.pl/9zkpf

Scroll to Top