PARP: MŚP niezaprzeczalnie najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki

Przedsiębiorstwa – działające w Polsce – generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. Największy wkład w PKB ma sektor MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku MŚP najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług, a w dużych przedsiębiorstwach dominuje działalność przemysłowa. Sektor MŚP wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – wynika z 25. edycji jubileuszowego „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej na: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/parp-msp-niezaprzeczalnie-najwazniejszym-ogniwem-polskiej-gospodarki/

Scroll to Top