Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. istnieje na bełchatowskim rynku nieruchomości od wielu lat. Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami znajdującymi się na terenie Bełchatowa i okolic. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości.

Firma zatrudnia zespół doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowych z certyfikatami Ministerstwa Finansów uprawniającymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, specjalistów obsługi technicznej, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z niezbędnymi uprawnieniami.

Doświadczenia zawodowe i wiedza naszych pracowników zdobyta w toku wieloletniego zarządzania nieruchomościami oraz w trakcie odbywanych na bieżąco szkoleń, pozwala na prawidłowe podejmowanie właściwych decyzji i dokonywanie prawidłowych czynności dla utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, a także uzasadnionego i rozważnego inwestowania.

Firma nasza oferuje we własnym zakresie wykonanie wszelkich napraw, konserwacji i remontów w obiekcie na odrębne zlecenie Właścicieli lokali, a także innych zadań niezbędnych w zarządzaniu nieruchomościami np. okresowe przeglądy techniczne nieruchomości, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i inne. Oferujemy usługi remontów klatek schodowych, piwnic, instalacji, dachów itp. Zajmujemy się także modernizacją oświetlenia ulicznego. Powierzone zadania realizujemy dzięki zaangażowanemu, stabilnemu i dobrze przygotowanemu zespołowi pracowników oraz sprawdzonym ekipom konserwacyjno – remontowym.

Podejmujemy się kompleksowego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych. Oferujemy: zamiatanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych w zależności od potrzeby i wielkości terenu – ręcznie lub z użyciem samojezdnych zamiatarek ulicznych. Zajmujemy się bieżącym utrzymaniem czystości pomieszczeń i budynków – mycie okien, drzwi, balustrad, czyszczenie i konserwacja umeblowania oraz posadzek. Oprócz tego w okresie zimowym świadczymy usługi odśnieżania.

Zajmujemy się pielęgnacją zagospodarowanych terenów zieleni wysokiej i niskiej – koszeniem, pieleniem, gospodarką drzewostanem. Wszystkie powierzone zadania realizujemy przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu oraz doświadczonego personelu.

Prowadzimy Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Największym sukcesem i jednocześnie nagrodą dla nas jest znalezienie domu przez naszych podopiecznych. W codziennej pracy dokładamy jednak wszelkich starań, aby nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Przedmiotem naszej działalności jest również działalność usługowa w zakresie:

  • gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi,
  • świadczenia usług dezynfekcji i deratyzacji,
  • eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i robót elektrycznych,
  • robót konserwacyjnych, remontowych i budowlanomontażowych, transportu.

Naszym celem jest osiągnięcie pełnego zadowolenia Zleceniodawcy. Dołącz do grona Klientów, którzy zdecydowali się nam zaufać.

PGM w liczbach:

  • 32 lata doświadczeń
  • 290 administrowanych nieruchomości
  • 9183 obsługiwanych lokali
  • 509047 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

Historia

Spółka została utworzona przez Gminę Miasto Bełchatów Aktem Notarialnym za Repertorium A Nr 179/91 spisanym w Bełchatowie w dniu 20 marca 1991 roku pod nazwą „Multimax” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Firma ta przejęła mienie oraz część pracowników z likwidowanego przedsiębiorstwa o nazwie „Komunalne Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe” w Bełchatowie, którego przedmiotem działalności było prowadzenie usług mieszkaniowych i hotelowych. Z kolei ww. KPM powstało w wyniku podziału państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą „Kombinat Budowy Elektrowni” w Bełchatowie, na bazie składników mienia Zakładu Usług Socjalnych Budownictwa, prowadzącego działalność również w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w tym gospodarowania zakładowymi budynkami mieszkalnymi. Od 1 maja 1994 roku firma „Multimax” przejęła zadania zlikwidowanego przez Urząd Miasta Bełchatowa budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i jednocześnie zmieniona została nazwa Firmy na obecną tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. W roku 2012, decyzją Wspólnika, PGM Sp. z o.o. przejęła Spółkę ADM. Od roku 2016 PGM poszerzyło swoją działalność o usługi realizowane przez przejęte Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o.

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie
Nazwa skrócona: PGM Sp. z o.o.
NIP: 769-050-25-90
REGON: 590002230
KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział
KRS nr: 0000040399

Dane kontaktowe

Adres: 97-400 Bełchatów ul. Czyżewskiego 7
Telefon: (44) 632-37-73
Faks: (44) 632-62-33
Strona WWW: www.pgmbelchatow.com
E-mail: pgm@pgmbelchatow.com
Kapitał zakładowy Spółki: 5 013 350,00 zł

Leave a Comment

Scroll to Top