Pierwsze posiedzenie robocze

‼ Komitet Monitorujący #FunduszeEuropejskiedlaŁódzkiego jest już po pierwszym posiedzeniu roboczym. Zespół przyjął kryteria wyboru projektów dla Programu Regionalnego. Bez tego nie można było ogłaszać konkursów ‼

👉 Przypominam, że do rozdysponowania mamy rekordową kwotę 2 mld 745 mln unijnych euro. To wielki sukces i radość, ale za tym idzie praca, którą trzeba wykonać, żeby te środki właściwie wydatkować – mówi marszałek @Grzegorz Schreiber.

💶💶💶 Kwota ta została jeszcze wzmocniona pieniędzmi, które zapowiedziała przedstawicielka Komisji Europejskiej 🇪🇺 Angela Martinez Sarasola. Łódzkie jako jeden z sześciu regionów w Europie otrzymał dodatkowe wsparcie na Pomoc Techniczną, czyli doradztwo ekspertów, szkolenia i nowych pracowników, którzy pomogą we wdrażaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 👏👏👏

Obecna na posiedzeniu wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypominała, że pieniądze z #FunduszSprawiedliwejTransformacji trzeba wydatkować do końca 2026 r. – Od pracy Komitetu zależy, w jakim tempie będą wydawane te pieniądze – mówiła.

Źródło: https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski

Scroll to Top