SPOŁECZNA RADA DS. SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI REGIONU BEŁCHATOWSKIEGO

Celem projektu jest konstruktywna komunikacja, a tym samym współpraca z lokalnymi samorządami i grupami interesariuszy w procesie tworzenia możliwych, pożądanych scenariuszy rozwoju.

Istotnym elementem tego procesu jest udział osób z obszaru objętego transformacją, które mają wiedzę, doświadczenie i chęć wprowadzania zmian.

W ramach projektu zaprosimy grupę 20 osób reprezentujących różnorodne środowiska lokalnej społeczności, jak przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, ekspertów oraz naukowców do członkostwa w Społecznej Radzie ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego.

Rada będzie  kluczowym partnerem w realizacji wszystkich istotnych działań przewidzianych w projekcie, a w szczególności w projektowaniu i konsultowaniu wizji rozwojowych Obszaru Nowej Energii (obszaru transformacji). Pełnić będzie rolę swoistej forpoczty dla przekazywania i upowszechniania informacji w regionie.

Źródło: https://b50.pl/spoleczna-rada?fbclid=IwAR2z6_n2UGUKLVdqcvadBcWoM9HgTCHXW8vsGcloKd8KIyWFYGBPQS3r8uM

Scroll to Top