Kredyt Technologiczny

🐱‍👤 To co kociaczki lubią najbardziej! 🙂 Jak nie dotacja, to kredyt, a jak kredyt to najlepiej… Kredyty technologiczne!

A jakie korzyści one niosą? Przede wszystkim refundację części kapitałowej kredytu. 🤑

🔶 DLA KOGO?

Dofinansowanie dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski, które planują wprowadzenie innowacyjnych technologii i produkcji nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

🔶 NA CO?

W ramach programu dofinansowania można skorzystać z kosztów kwalifikowalnych na inwestycje technologiczne oraz z zrealizowanych przez podmioty zewnętrzne ekspertyz i projektów związanych z inwestycją.

🔶 DO KIEDY WNIOSKI?

Wnioski należy składać do 31.05.2023 r., a poziom dofinansowania projektu wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowanych.

🔶 ILE?

Brak minimalnej wartości projektu maksymalna wartość projektu to 50 mln EURO.

Całkowita pula środków na ten nabór wniosków wynosi aż 578 mln zł! 💰

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/232-kredyt…/

Scroll to Top