Dobrodziej Roku 2023

RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO DOMINIK MARCZAK to kolejna firma zrzeszona w Regionalnej Izbie Gospodarczej, która uzyskała zaszczytny tytuł DOBRODZIEJA ROKU. GRATULUJEMY i dziękujemy za wsparcie wielu inicjatyw.

Scroll to Top