Spotkanie DT. Przydatności popiołu lotnego

ŁOIIB o/Bełchatów we współpracy z PGE EKOSERWIS S.A. w Bełchatowie zorganizowała ciekawe spotkanie:
„Przydatność popiołu lotnego oraz innych ubocznych produktów spalania (ups-ów) w budownictwie drogowym i kolejowym”
Omówiono :
a) Uboczne Produkty Spalania jako wartościowe minerały antropogeniczne (charakterystyka UPS, rodzaje ups-ów, kierunki zastosowania, korzyści stosowania)
b) Zastosowanie produktów na bazie UPS w kierunkach:

 • Inżynieria lądowa,
  – hydrauliczne spoiwa drogowe
  – popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
  – mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi
  – kruszywa antropogeniczne
 • Cementy, betony i prefabrykacja,
  – cementy wieloskładnikowe
  – zastosowanie Popiołów lotnych do produkcji betonu towarowego
 • Rekultywacje i makroniwelacje,
  o kruszywa antropogeniczne
 • Budownictwo hydrotechniczne,
  – spoiwa hydrotechniczne
  c) Regulacje prawne dot. wykorzystania ups-ów
  d) Kontrola jakości, badania i certyfikacja produktów na bazie ups-ów.
  Uwzględniając zagadnienia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, było to ciekawe i bardzo pożyteczne spotkanie.
Scroll to Top