SZKOLENIE – 16.02.2024 r.

Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego „NORBERT – ADR sp.z o.o. przeprowadzili szkolenie z zakresu łamania przepisów, co w konsekwencji skutkuje wypadkami przy pracy.

Omówiono kwestię odpowiedzialności cywilnej, karnej Pracodawcy Kierownika, Brygadzisty oraz całą gamę zagadnień związanych z wypadkami przy pracy wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów.

Scroll to Top