PPP

Jesteśmy członkiem Łódzkiej Rady Regionalnej Platformy Przemysłu Przyszłości. W Radzie obok RIG-u jest Rektor PŁ, szefowie Klastrów, SAN, BKPPT, itd.

Leave a Comment

Scroll to Top