Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. to Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie łódzkim, stanowiąca płaszczyznę współpracy nauki i biznesu. Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju gospodarczego regionu poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestowania.

Podstawowym celem SPÓŁKI jest działanie na rzecz pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy w szczególności poprzez:

 • Rozwój infrastruktury aktywizującej regionalną i lokalną przedsiębiorczość.
 • Stworzenie warunków wspierających powstawanie innowacyjnych działalności.
 • Pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów.
 • Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT.
 • Transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT.

Zgodnie ze statutem BKPPT jest instytucją non profit, osiągane zyski są w całości przeznaczane na cele rozwojowe Spółki, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199407 nadanym w dniu 16.04.2004 roku.

BKPPT Sp z o.o. to Instytucja, która:

 • Posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie realizacji usług informacyjnych, doradczych ogólnych i proinnowacyjnych oraz szkoleniowych.
 • Jest Ośrodkiem Szkoleniowym wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Powiat Bełchatowski pod numerem 109/05.
 • Jest Ośrodkiem Szkoleniowym wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00164/2005.
 • Została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w zakresie świadczenia usług doradczych, doradczych proinnowacyjnych oraz szkoleniowych
  z możliwością ich dofinansowania.

Kontakt:
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów
tel. 533 305 803

Leave a Comment

Scroll to Top